Energielabel C verplichting vanaf 1 januari 2023 voor kantoorgebouwen | Voldoen uw kantoren al aan het verplichte label?

> 24 november 2021

Kantoor energielabel C - sites

De Rijksoverheid streeft naar een CO2-arme gebouwde omgeving in 2050. Een mooi uitgangspunt dat onder andere bijdraagt aan een duurzame werkomgeving: energiezuinig,  een prettig werkklimaat en een beter klimaat in het algemeen. Tegelijkertijd ook een enorm grote uitdaging. Om dat doel te bereiken is de eerstvolgende tussenstap dat elk kantoorgebouw per 2023 minimaal energielabel C moet hebben. Voldoet het gebouw niet aan de eisen dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken.

Wat houd energielabel C in?

Het energielabel geeft aan hoe energie zuinig de kantoorruimte is. Dit wordt onder andere gebaseerd op bijvoorbeeld de mate van isolatie, ventilatie, de installaties die aanwezig zijn in het gebouw en de compactheid. Hoe minder fossiele energie uw kantoorgebouw gebruikt, hoe beter uw energielabel. Dit kan bijvoorbeeld door het toepassen van duurzame alternatieven zoals zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen, die gebruik maken van hernieuwbare energie in plaats van fossiele energie.

Moet uw kantoorruimte voldoen aan de energielabel C verplichting?

Wanneer u de eigenaar van een kantoorgebouw of een ruimte met een kantoorfunctie (en neven functies daarvan) bent, kan het zijn dat u een label C verplichting heeft. Wanneer de gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties in uw kantoorgebouw minstens 50% van de totale gebruiksoppervlakte is en de totale gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en (de nevenfuncties samen) minstens 100 m2, heeft u een energielabel C verplichting.

U heeft geen energielabel C verplichting wanneer de kantoorruimte een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument is, óf wanneer het kantoorgebouw binnen 2 jaar gesloopt, getransformeerd of onteigend wordt.

Wat zijn de gevolgen wanneer uw kantoorgebouw geen energielabel C heeft per 2023?

Wanneer uw kantoorgebouw op 1 januari 2023 niet voldoet aan de eisen van energielabel C dan mag het gebouw niet meer gebruikt worden. Gemeenten gaan toezien op de naleving van de labelverplichting. Wanneer een kantoor niet voldoet aan de verplichting kan een gemeente een waarschuwing geven om  een gebouweigenaar alsnog de kans geven om te voldoen aan de verplichting,  maar een dwangsom of sluiting van het gebouw behoren ook tot de mogelijkheden.

REBO Groep heeft duurzaamheid hoog in het vaandel en werkt mee aan verschillende initiatieven die bijdragen aan het klimaat (innovatiecentrum de Steck). Meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Wij maken graag eens een afspraak met u om van gedachten te wisselen over wat u kunt doen om te verduurzamen en te  voldoen aan het verplichte energielabel C voor uw kantoren.

Contact met REBO Bedrijfsmakelaars

Of kies uit een rubriek

Reageer

REBO Groep is aangesloten bij: