Taxatie Bedrijfspand; wat komt daarbij kijken?

> 14 februari 2019

Kantoor Zwolle-3

Taxatie bedrijfspand; wat komt daarbij kijken?

U wilt een bedrijfspand laten taxeren, bijvoorbeeld bij de aan- of verkoop van een pand, als onderbouwing van een investeringsbeslissing of bij herfinanciering. Maar ook als u als ondernemer een bedrijfsruimte huurt, is een taxatie het juiste instrument om te controleren of de huur die u betaalt wel marktconform is. Taxeren is echter complexe materie die deskundigheid en zorgvuldigheid vereist. Iets wat u dus het best over kunt laten aan specialisten, maar hoe vindt u nu de beste specialist en wat zijn de gemiddelde kosten? U leest het hier.

 

Onafhankelijke en deskundige waardebepaling

Het taxeren van bedrijfspanden vraagt uitgebreide kennis van de vastgoedmarkt en van bouwkundige aspecten. Bovendien is het taxeren van een bedrijfspand iets heel anders dan het taxeren van een woonhuis. Voor een kantoor, winkel of bedrijfsruimte gelden immers andere eisen dan voor een woonruimte. Denk aan zaken op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en duurzaamheid. Een deskundige taxateur die gespecialiseerd is in bedrijfsonroerendgoed (BOG) weet precies waar hij/zij op moet letten. Daarnaast wilt u er als ondernemer natuurlijk van op aan kunnen dat de getaxeerde waarde objectief en realistisch is. Het is daarom belangrijk dat u kiest voor een onafhankelijke taxateur. Dit is dus altijd iemand anders dan uw eigen aankoopmakelaar of de makelaar van de verkopende partij.

 

Wat komt er bij de taxatie van een bedrijfspand kijken?

Taxaties worden vaak gedaan in het kader van aan- of verkoop, financiering, balanswaardering of vaststelling OZB. Wanneer u de taxateur vooraf inlicht over het beoogde doel van de taxatie, dan kan hij/zij hier rekening mee houden en alle relevante factoren in ogenschouw nemen. Aan de hand van een uitgebreide visuele inspectie van het object, de marktsituatie, kadastrale gegevens, tekeningen, het bestemmingsplan en andere gegevens stelt de taxateur een uitgebreid en helder taxatierapport voor u op. Op basis van dit rapport kunt u een afgewogen beslissing nemen.

 

Wat zijn de gemiddelde kosten?

In veel gevallen zullen de taxatiekosten bestaan uit een promillage (‰) van het getaxeerde bedrag waarbij er een vastgesteld minimum- en maximumbedrag geldt. Dit tarief is onder andere afhankelijk van de complexiteit van de taxatie. U kunt zich voorstellen dat er meer uren gaan zitten in een uitgebreid taxatierapport van een grootschalig bedrijfspand, dan in een relatief eenvoudige waardebepaling van een kleine winkelruimte. Daarnaast is het mogelijk om extra expertise en advies in te schakelen. Corporate consulting noemen we dat bij REBO Valuation & Research. Op basis van uitgebreid marktonderzoek adviseren we u bij het maken van organisatorische, financiële of operationele besluiten met betrekking tot uw vastgoedportefeuille. Een investering die zich dubbel en dwars terugbetaalt.

 

Een goede taxateur vinden

Bij uw zoektocht naar een goede BOG-taxateur zijn er een aantal zaken waar u op kunt letten. Zo is het aan te raden om iemand dicht bij ‘huis’ te zoeken. U kunt daarbij uitgaan van een straal van maximaal 30 kilometer van het te taxeren pand. Deze taxateur kent de lokale vastgoedmarkt en is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Verder kunt u controleren of een taxateur gecertificeerd is. Bijvoorbeeld door het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) te raadplegen. Een Register Taxateur werkt volgens internationale richtlijnen en erkende gedrags- en beroepsregels. Kiest u voor een taxateur van REBO dan weet u zeker dat hij/zij gecertificeerd is en dat het taxatierapport standaard gevalideerd wordt door een validatie-instituut en geaccepteerd wordt door alle banken.

 

Bent u geïnteresseerd in marktonderzoek, taxaties of advies over uw BOG? Neem dan vrijblijvend contact op met onze specialisten.

Of kies uit een rubriek

Reageer

REBO Groep is aangesloten bij: