REBO Vastgoed Management is gecertificeerd Woonkeuradviseur.

> 17 januari 2022

Woonkeuradviseur

Inmiddels beschikt REBO Vastgoed Management over een achttal Woonkeuradviseurs. Hierdoor is REBO Vastgoed Management gekwalificeerd Woonkeuradviseur. De kwaliteit van dienstverlening wordt gewaarborgd door permanente educatie en kwaliteitscontroles vanuit SKW (Samen Kwaliteit Waarborgen). Hierdoor kan REBO Vastgoed Management jarenlang dit product in de markt zetten.

De aanleiding voor REBO om dit keurmerk te kunnen aanbieden is dat het aantal ouderen en mensen met functiebeperkingen snel groeit en de maatschappelijke betrokkenheid van onze opdrachtgevers (institutionele beleggers) bij dit thema. De instroom in zorginstellingen wordt beperkt tot de zeer zwaar zorgbehoevenden. Het overgrote deel van de ouderen zal thuis blijven wonen, ook met forse mobiliteitsbeperkingen. Het beroep dat zij doen op de WMO voor woningaanpassingen groeit, terwijl de beschikbare WMO-budgetten geen gelijke tred zullen houden met de vergrijzing. De geschiktheid van de woningvoorraad blijft achter bij de behoefte en nieuwbouw om deze tekorten op te vangen is (te) beperkt. Ouderen willen zelf in de meeste gevallen ook in hun eigen huis en hun vertrouwde omgeving blijven wonen.

De Woonkeuradviseur kan aan de hand van de opgestelde eisen voor WoonKeur, een advies opstellen voor bestaande woningen over wat er in het woongebouw en/of de woning gedaan kan worden zodat bewoners met mobiliteitsbeperkingen hier langer kunnen blijven wonen. Hierdoor krijgt de woningbelegger een beeld van de mogelijkheden en kan men een afweging maken of en tot welke hoogte de investeringen op dit gebied zinvol zijn. Indien de adviseur constateert dat alle aanpassingen die vereist zijn voor het WoonKeur certificaat uitgevoerd zijn, wordt het certificaat voor de woning of het woongebouw aangevraagd. Enkele beleggers zijn hier reeds mee aan de slag.

Bent u voor uw woningportefeuille (bestaand of nieuwbouw) ook bezig met vraagstukken zoals vergrijzing, woningaanpassing, levensloopbestendigheid en maatschappelijke betrokkenheid? Maak kennis met onze dienstverlening op het gebied van Woonkeur. Leg vrijblijvend contact met Eddy van Geemen of Sander Veldman.

Of kies uit een rubriek

Reageer

REBO Groep is aangesloten bij: