Aan welke eisen moet een nieuwbouwwoning voldoen?

> 12 oktober 2018

vuurbaak-1-foto-1-voorzijde-3.1246x712x1

Alle bouwwerken in Nederland moeten aan bepaalde wettelijke eisen voldoen. Eisen die worden vastgelegd in het Bouwbesluit. Hier vallen uiteraard ook nieuwbouwwoningen onder. Zaken als veiligheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vallen onder het bouwbesluit. Het laatste bouwbesluit uit 2012 is onlangs op een aantal punten aangepast. Zo zijn onder andere de energie- en milieueisen aangescherpt om de huidige klimaatdoelstellingen te behalen.

De energieprestatie van een nieuwbouwwoning

Hoe energiezuinig een woning is, wordt uitgedrukt met een cijfer voor de energieprestatie: het energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Met dit cijfer wordt gemeten hoeveel energie er nodig is om een woning te verwarmen, te koelen en ervoor te zorgen dat u warmwater heeft. U kunt zich dus voorstellen dat innovaties op het gebied van isolatie, ventilatie en installaties ervoor zorgen dat nieuwbouwwoningen een lagere, en dus betere, EPC-waarde hebben. Bij REBO volgen we die innovaties op de voet. Vanaf 1 januari 2015 geldt een EPC van 0,4 of lager. In het nieuwe Bouwbesluit is nu vastgelegd dat er afgestapt wordt van de EPC en dat vanaf 2020 alle nieuwbouw in Nederland een Bijna EnergieNeutraal Gebouw (BENG) moet zijn.

Bijna Energie Neutraal

Een bijna energie neutrale woning zou een EPC hebben van ongeveer 0. De BENG-eisen worden echter niet meer in een enkele waarde uitgedrukt, maar omvatten drie criteria:

  1. Energiebehoefte: maximaal 25 kWh/m2/jaar;
  2. Primair fossiel energiegebruik: maximaal 25 kWh/m2/jaar;
  3. Aandeel hernieuwbare energie: minimaal 50%.

Hierbij spelen verschillende zaken een rol. Zo is het voor de bouwer belangrijk om ervoor te zorgen dat de nieuwbouwwoning goed geïsoleerd is en luchtdicht wordt gebouwd. Hierdoor is er minder energie nodig om het huis te verwarmen of koel te houden, zie punt 1. Denk daarbij aan triple of zelfs vierdubbele beglazing, standaard zonwering en dikkere muren en daken. De volgende stap is zoveel mogelijk gebruik maken van duurzame energiebronnen zoals zonne-, wind- of bodemenergie. Tijdens de bouw wordt er bijvoorbeeld al rekening gehouden met de plaatsing van zonnepanelen of een warmtepomp.

Milieuvriendelijk bouwen

Het Bouwbesluit stelt ook eisen aan de MilieuPrestaties van een Gebouw (MPG). Dit heeft onder andere te maken met de milieuvriendelijkheid van de gebruikte materialen, de hoeveelheid afval die geproduceerd wordt tijdens de bouw en het transport van de materialen. Een trend die hierbij aansluit is circulair bouwen. Dit houdt in dat alle gebruikte bouwmaterialen hergebruikt kunnen worden waardoor er geen restafval ontstaat. Slim omgaan met grondstoffen dus.

Nieuwbouwprojecten die aan alle eisen voldoen

De nieuwe eisen die gesteld worden aan nieuwbouwwoningen brengen voor bouwers, projectontwikkelaars en makelaars dus belangrijke veranderingen met zich mee. Voor al onze nieuwbouwprojecten geldt dat ze al zo duurzaam mogelijk worden gebouwd, uiteraard voorzien van een energielabel en conform alle wettelijke eisen. Bent u op zoek naar een nieuwbouwwoning? Wij zijn uw makelaar in Doetinchem, Apeldoorn, Zutphen, Deventer en Dieren, maar ook in tal van andere plaatsen in Gelderland en Overijssel als het gaat om nieuwbouwprojecten en bestaande woningen. Daarnaast kunnen we u van dienst zijn bij het taxeren van uw huidige woning. Neem gerust contact met ons op. Wij vertellen u er graag alles over.

 

Of kies uit een rubriek

Reageer

REBO Groep is aangesloten bij: