Goed Verhuurderschap

> 01 juni 2018

vgm-nl-300x154

REBO VGM en REBO VVE zijn aangesloten bij VGM NL. De branche organisatie.

VGM NL voorzitter Eric Verwey heeft  woensdag 30 mei, deelgenomen aan het Bestuurlijk Overleg ‘Goed Verhuurderschap’ onder voorzitterschap van minister Ollongren. 

Achtergrond van dit overleg is het toenemende aantal signalen over misstanden in de huursector. Denk hierbij aan gedragingen als het niet opvolgen van uitspraken van de huurcommissie, het niet uitvoeren van onderhoud, intimidatie en bedreiging van huurders en, zoals is aangetoond in het onderzoek van de Groene Amsterdammer, discriminatie op de woningmarkt.

Aanleiding voor de minister om met alle direct betrokken partijen in gesprek te gaan over het uitbannen van ongewenste gedragingen binnen de huursector. Deze gedragingen schaden ook alle goedwillende partijen en passen niet in een sector waarin een zo’n fundamentele functie als wonen besloten ligt. Inzet van het overleg is om met elkaar tot afspraken te komen over (zelf)regulering ten behoeve van goed verhuurderschap. De doelstelling van de minister is om te komen tot een sector brede aanpak om verdere excessen te voorkomen. 

Gedurende het overleg hebben de deelnemers van een aantal zaken, zoals dubbele bemiddelingskosten, te hoge huurprijs, intimidatie, slecht onderhoud, discriminatie en zwarte lijsten, afstand kunnen nemen.

Alle deelnemers zijn overeengekomen dat er gewerkt gaat worden aan een plan van aanpak wat maatregelen moet bieden om ongewenste gedragingen tegen te gaan en te veroordelen, hetgeen mogelijk tot een keurmerk kan leiden.

Bijgaand statement is tot stand gekomen.

Of kies uit een rubriek

Reageer

REBO Groep is aangesloten bij: