Welkom Commercieel Technisch Inspecteur Wonen

> 11 december 2018

CTIW2

Onze Commercieel Technisch Inspecteurs Wonen doen zoveel meer dan alleen het uitvoeren van een voor- en eindinspectie.

Zij zorgen ervoor dat de vertrekkende huurder de woning netjes achterlaat ten behoeve van de opvolgende huurder. Zij maken ter plaatse onze nieuwe huurders blij met de nieuwe huurwoning, hierdoor zijn zij het gezicht en aanspreekpunt van REBO. Zij zorgen ervoor dat de afspraken die er in de woning worden gemaakt ook worden nagekomen.

Verder onderhouden ze contacten met de aannemer, installateur en nutsbedrijven, vervaardigen opdrachtbonnen, beoordelen reparatieverzoeken in de woning met de bewoner, leveren werkzaamheden in de woning op samen met de aannemer, duiken in kwesties van overlast door geluid, wateroverlast, bomen en wat al niet meer.

Alles tot doel het woongenot en de klanttevredenheid van onze huurders te handhaven dan wel te verhogen.

De term mutatie opzichter dekt voor ons niet langer de lading. Vandaar dat ze tegenwoordig bij REBO Commercieel Technisch Inspecteur Wonen heten.

Of kies uit een rubriek

Reageer

REBO Groep is aangesloten bij: