Coronavirus en VvE vergaderingen (update 15 oktober 2020)

> 15 oktober 2020

vergadering

Naar aanleiding van de maatregelen welke het kabinet op 13 oktober jl. heeft gesteld i.v.m. het Coronavirus, zullen wij geplande VvE vergaderingen annuleren die de komende 4 weken fysiek zouden plaats vinden. Ook schrijven wij geen nieuwe fysieke VvE vergaderingen uit zolang de situatie onveranderd is. Alleen wanneer er vanuit de VvE uitdrukkelijke wens bestaat om een fysieke vergadering te houden dan is dit mogelijk, mits aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Met uitdrukkelijke wens vanuit de VvE bedoelen wij het bestuur of het in de akte van splitsing genoemde aantal leden dat gezamenlijk kan verzoeken om het uitschrijven van een vergadering.

- De VvE draagt een geschikte vergaderlocatie aan waar de RIVM richtlijnen worden gevolgd. Met nadruk op de waarborging van 1,5 meter afstand tussen de deelnemers. (Gezien de sluiting van de horeca zal het mogelijk niet eenvoudig zijn om een geschikte vergaderlocatie te vinden)

- Er mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn inclusief de medewerker(s) van REBO. Deelnemers aan de vergadering dienen zich vooraf aan te melden, zodat het maximum van 30 personen gewaarborgd kan worden. Deelnemers die zich niet hebben aangemeld wordt de toegang tot de vergadering ontzegt, omdat we anders genoodzaakt zijn de vergadering ter plekke te annuleren. Wanneer zich meer dan 30 personen aanmelden zal in overleg met het bestuur gekeken worden of de vergadering omgezet kan worden naar een digitale vergadering via het vergaderportaal van REBO. Een fysieke vergadering kan in dit geval geen doorgang vinden.

- Deelnemers aan de vergadering dienen de richtlijnen van het RIVM op te volgen en een eigen pen mee te nemen ter ondertekening van de presentielijst.

Zowel de veiligheid van de deelnemers aan de vergadering als van de medewerkers van REBO zijn belangrijk. Als de medewerker(s) van REBO constateren dat de richtlijnen van het RIVM niet worden opgevolgd dan hebben zij het recht de vergadering te verlaten.

REBO is niet aansprakelijk voor de eventuele (gezondheids)gevolgen van een fysieke VvE vergadering. REBO biedt VvE’s de mogelijkheid om als alternatief een digitale VvE vergadering te houden via het vergaderportaal. In deze korte video kunt u zien hoe dit werkt: https://www.rebovvemanagement.nl/mijn-vve/instructievideo-vergaderportaal/
Inmiddels hebben we ruime ervaring opgedaan met deze manier van vergaderen. Noodwetgeving maakt het voor VvE’s ook juridisch mogelijk om op deze manier de VvE vergadering te houden. In het nieuwsbericht van onze branchevereniging VGM NL leest u hierover meer: https://vgm.nl/NieuwsDetail.aspx?RecID=92577
De accountmanager van uw VvE vertelt u er graag meer over de mogelijkheden voor uw VvE.   

Of kies uit een rubriek

Reageer

REBO Groep is aangesloten bij: