De impact van de WOZ-cap op taxaties

> 01 november 2021

V&R taxeren (Banner (liggend))

Onze taxateurs van REBO Valuation & Research houden zich elke dag bezig met het taxeren van allerlei bedrijfsonroerendgoed. Zij ontvingen de vraag: “Wat is jullie visie op de WOZ-cap? Welke impact gaat dit hebben op de bestaande woningen die nu in vrije sector vallen? En hoeveel impact in het algemeen op taxatie?” In onderstaand artikel worden deze vragen beantwoord door de taxateurs van REBO Valuation & Research.

Wat is de WOZ-cap?

Om te beginnen, de WOZ-cap is een wijziging in het woningwaarderingsstelsel die bepaalt dat het aandeel huurpunten uit de WOZ-waarde maximaal 33% van het totale puntenaantal mag zijn. De huurpunten worden onder andere bepaald aan de hand van de oppervlakte van de woning, de voorzieningen daarin, de energiezuinigheid van de woning en de WOZ-waarde. Het totale puntenaantal bepaalt de maximaal toegestane huurprijs en of de woning in de vrije sector valt. Het doel van de WOZ-cap is te voldoende betaalbare huurwoningen en voldoende woningen binnen de sociale huurvoorraad behouden.

Het invoeren van de WOZ-cap is op dit moment uitgesteld tot ten minste 1 januari 2022. Op dit moment is een meerderheid van de kamer voor het invoeren van de WOZ-cap en sommige kamerleden zouden de cap zelfs graag naar 20% brengen. Dit wordt echter afgeraden door de minister.

Welke impact gaat dit hebben op de bestaande woningen die nu in vrije sector vallen?

In de huidige situatie valt er per € 10.289,- WOZ-waarde een punt voor het huurpunten systeem te verdienen. Op dit moment zit er geen maximum op het aantal te behalen punten op basis van de WOZ-waarde. Wanneer de WOZ-cap wordt ingevoerd kan het zijn dat woningen die op dit moment in de vrije sector vallen terug komen naar de sociale sector. Door beleggers wordt er dan ook gevreesd voor directe huurverlagingen en het terug vallen van al geliberaliseerde huurwoningen tot onder de liberalisatie grens. De impact van de WOZ-cap zal met name voelbaar zijn daar waar de WOZ-waarde per m2 relatief hoog ligt.

Wat is de impact van de WOZ-cap in het algemeen op taxatie?

De WOZ-cap zal invloed hebben op de waarderingen die uit de taxaties komen voor woningen in de sociale sector. Door het daaruit volgende lagere puntentotaal en dus lagere markthuur zal middels de huurwaardekapitalisatie methode de uiteindelijke waarde van het object ook lager uitvallen. Hetgeen gevolg heeft voor mogelijk aan te vragen financieringen, aankoop, verkoop etc.

Meer weten over het invoeren van de WOZ-cap? Heeft u een taxatie vraag of wilt u weten wat REBO Valuation & Research voor u kan betekenen? Neem contact met ons op. We helpen u graag!

Contact met REBO Valuation & Research

Of kies uit een rubriek

Reageer

REBO Groep is aangesloten bij: