Nieuwe bepalingsmethode maakt energielabel fors duurder

> 08 augustus 2019

nb energielabel-2

Wie zijn of haar woning wil verkopen, moet bij de verkoop het energielabel van de woning kunnen tonen. Regelt u zo’n energielabel nu nog snel, eenvoudig en goedkoop zelf, per 1 juli 2020 moet het via een expert gaan. De gevolgen voor de kosten laten zich raden.

De huidige manier van aanvragen van een energielabel is destijds door de overheid in overleg met de NVM ontwikkeld. Grote plus van de huidige opzet is dat huizenbezitters snel, eenvoudig en tegen geringe kosten een label kunnen verkrijgen. Minister Ollongren zet echter een streep door de huidige werkwijze en labels. Ze introduceert een nieuwe bepalingsmethode – de NTA 8800 – voor de energieprestatie van de eigen woning. Belangrijke consequentie van de wijziging is dat alleen dure experts het energielabel nog kunnen vaststellen.

Waarom deze wijziging? Twee redenen

Er zijn voor de minister twee aanleidingen om de systematiek rond het energielabel aan te passen. Allereerst is de gewenste functie van het energielabel de afgelopen jaren veranderd. Met het oog op de komende energietransitie wordt de nauwkeurigheid van de energieprestatie van een woning steeds belangrijker volgens de overheid. Het huidige energielabel kon hier niet in voorzien. Daarnaast is er een wijziging in Europese regelgeving. De energieprestatie van een woning moet uitgedrukt worden in een numerieke indicator van het primaire energieverbruik in kWh/m2 per jaar. Het nieuwe energielabel voorziet hierin.

NVM: weinig meerwaarde voor nieuw energielabel

De NVM ziet weinig meerwaarde in een nieuw energielabel voor koopwoningen. In de praktijk blijkt namelijk dat na verkoop van een woning het afgegeven label snel is achterhaald doordat er na de verkoop verschillende verbouwingen worden uitgevoerd. Het bij verkoop verplicht inschakelen van een dure adviseur zorgt dus niet voor verduurzaming, maar jaagt vooral de verkoper op onnodige kosten.

Overheid moet sneller inzetten op transitie

De NVM ziet liever dat de overheid sneller inzet op concrete (regionale) transitieplannen, waarin wordt vastgelegd hoe in de toekomstige regionale energievoorziening wordt voorzien. Daarmee weet de woningeigenaar beter wat te doen en kan richting worden gegeven aan de individuele woningverduurzamingsplannen van nieuwe en huidige woningeigenaren. De NVM acht de kans echter klein dat er nog wijzigingen komen in de voorgenomen systematiek.

Tip: energielabel nú aanvragen

Bent u van plan in de komende jaren uw woning te verkopen? Regel dan vóór juli 2020 een energielabel, deze is namelijk tien jaar geldig.

Of kies uit een rubriek

Reageer

REBO Groep is aangesloten bij: