REBO Vastgoed Management nu ook Woonkeuradviseur!

> 22 maart 2021

Woonkeur, REBO Vastgoed Management

Mensen moeten door maatschappelijke ontwikkelingen steeds langer thuis wonen. Voor veel woningen en woongebouwen betekent dit dat een aantal ingegrepen vergt zodat de woning ook op latere leeftijd bewoonbaar blijft voor de bewoners. De Woonkeuradviseur kan aan de hand van de eisen voor WoonKeur een advies opstellen voor bestaande woningen over wat er in de woning gedaan kan worden. Hierdoor krijgt de eigenaar een beeld van de (on)mogelijkheden en kan men een afweging maken of de investeringen op dit gebied zinvol zijn.

Wij zijn dan ook erg blij dat we de training woonkeuradviseur afronden in april 2021, waardoor onze woonkeuradviseurs Peter, Jody, Bastiaan en Bart binnenkort ook uw panden kunnen gaan opnemen als Woonkeuradviseur en het rapport aan u kunnen aanleveren. In het rapport is er aandacht voor: Hoe is de toegang tot een gebouw? Is het mogelijk om vanuit de rolstoel de woning goed te gebruiken en wat moet er eventueel gebeuren?

Wilt u uw bezit ook door onze woonkeuradviseurs opgenomen hebben, neem contact met ons op Marleen Kranenburg of Sander Veldman.

Of kies uit een rubriek

Reageer

REBO Groep is aangesloten bij: