Disclaimer

Disclaimer website:

De informatie op deze site is zorgvuldig samengesteld. REBO Vastgoed Groep BV kan er echter niet voor instaan dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Deze informatie is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker.

De toepassing van de informatie en de gevolgen van aan de hand daarvan vastgelegde afspraken hangen af van ieders persoonlijke situatie. De informatie kan niet worden gehanteerd als een vervanging van persoonlijk advies. REBO Vastgoed Groep BV en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en mogelijke gevolgen daarvan.

Deze website bevat informatie, gegevens, software, foto's, grafische voorstellingen en andere materialen die door het auteursrecht, merkenrecht of ander intellectueel eigendomsrecht zijn beschermd. Gebruik van dergelijke informatie zonder onze uitdrukkelijke toestemming is niet toegestaan.

Deze site bevat links naar andere websites en/of organisaties en vanuit tal van websites worden links gelegd naar deze site. REBO Vastgoed Groep BV en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd.

Disclaimer e-mail:

Dit bericht is uitsluitend voor de (rechts)persoon aan welke het is gericht. Het kan vertrouwelijke of alleen voor deze (rechts)persoon bestemde informatie bevatten die niet mag worden geopenbaard. Als dit bericht niet voor u bestemd is, mag u de ontvangen informatie niet lezen, gebruiken, verspreiden of kopiëren. Als u dit bericht abusievelijk hebt ontvangen, gelieve het te deleten en contact op te nemen met de afzender. Aan de inhoud van dit bericht kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Ook kunnen aan persoonlijke opvattingen van medewerk(st)ers geen rechten worden ontleend.

REBO Vastgoed Groep BV is statutair gevestigd te Laag-Soeren en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 09-155767. Op al onze diensten en werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, zoals weergegeven op onze website.