Privacy policy verhuur

Specifiek privacy statement – REBO Vastgoed Groep | vastgoedmanagement (verhuur)

Doel en structuur van het privacy statement

REBO Vastgoed Groep verwerkt persoonsgegevens. Daarover informeren wij u duidelijk en transparant. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Alle onderdelen van REBO Vastgoed Groep verwerken persoonsgegevens in meer of mindere mate. De REBO Vastgoed Groep bestaat uit diverse onderdelen. Waar wij in dit privacy statement spreken over REBO Vastgoed Groep, bedoelen wij onderstaande business unit:

 1. REBO Vastgoed Management BV  en dan specifiek de dienst verhuur

REBO Vastgoed Groep BV hanteert een algemeen privacy statement. We verwijzen u naar dat statement voor algemene informatie over de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Op de bovenstaande business unit is dat algemene statement ook van toepassing. De volgende twee onderdelen vallen enkel onder het algemene privacy statement.

 1. REBO Vastgoed Management BV mede h.o.d.n. REBO Vastgoed Groep;

 2. REBO Vastgoed Management West BV mede h.o.d.n. REBO Vastgoed Groep;

 3. REBO VVE Management BV mede h.o.d.n. REBO Vastgoed Groep.

De volgende drie onderdelen hebben ook een gezamenlijk specifiek privacy statement. Deze is volledig gericht op de specifieke dienstverlening van onze makelaars en volgt de richtlijnen vanuit de branchevereniging NVM:

 1. REBO Makelaars BV, mede handelend onder de naam (h.o.d.n.) REBO Vastgoed Groep;

 2. REBO Bedrijfsmakelaars BV, mede h.o.d.n. REBO Beleggingsmakelaars en REBO Vastgoed Groep;

 3. REBO Valuation & Research BV, mede h.o.d.n. REBO Taxaties  en REBO Vastgoed Groep.

Schrijft u zich in voor het huren van een woning bij ‘rebowonenhuur.nl, dan is dit specifieke REBO Vastgoed Groep | vastgoedmanagent (verhuur) privacy statement aan de orde. Is het voor u onduidelijk welk onderdeel van REBO Vastgoed Groep verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met het onderdeel van REBO Vastgoed Groep BV waar u zaken mee doet.

1. Wat zijn persoonsgegevens? En wat houdt het verwerken van persoonsgegevens in?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Dit volgt uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken persoonsgegevens. Verwerken is volgens de AVG vrijwel alles wat je met persoonsgegevens kunt doen. Bijvoorbeeld: gegevens verzamelen, inzien, wijzigen, opvragen, gebruiken, verspreiden, afschermen, koppelen, wissen of vernietigen. Dat kan handmatig, maar ook voor een deel of volledig automatisch gebeuren.

REBO Vastgoed Groep gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen als we een vraag of melding hebben die relevant is bij de uitvoering van een overeenkomst. Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • Klanten en hun vertegenwoordigers.

 • Mensen die interesse tonen in onze dienstverlening.

 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Het uitgangspunt bij het verzamelen van persoonsgegevens is dat wij niet meer informatie verwerken dan nodig is. Hieronder leest u meer informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken en voor welke doelen. Ook vindt u informatie over uw rechten.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken in verschillende situaties persoonsgegevens. Ons uitgangspunt is dat wij niet meer informatie verwerken dan nodig is. Wij verwerken persoonsgegevens in de volgende gevallen:

U bezoekt onze website, REBOWonen.nl

 • uw device;

 • het klikgedrag en andere marketinggegevens waarvoor u toestemming geeft via de cookiebanner.

U heeft de mogelijkheid om uw toestemming voor deze cookies te beheren op onze website. Meer hierover leest u in onze cookieverklaring.

U meldt zich aan als belangstellende voor een huurwoning bij REBO Vastgoed Groep

Wilt u op de hoogte blijven van binnenkort beschikbare huurwoningen? Of uw zoekprofiel opslaan? Dan verwerken wij deze persoonsgegevens:

 • gebruikersnaam en wachtwoordhash;

 • voor- en achternaam (geboortenaam);

 • geslacht;

 • e-mailadres;

 • woonwensen;

 • gewenste huurtermijn;

 • gegevens over uw persoonlijke leefsituatie;

 • de woning(en) die u opslaat of waarvoor u zich aanmeldt;

 • de inhoud van berichten die u naar ons verstuurd hebt, zoals feedback en productbeoordelingen die u geschreven hebt, of vragen en informatie die u verschaft hebt aan klantenondersteuning. Wanneer u contact met ons opneemt, kunnen telefoongesprekken of chatsessies met onze medewerkers worden opgenomen en gemonitord;

 • gegevens over uw apparaat, zoals IP-adres (en de daarmee verbonden onnauwkeurige locatiegegevens), internetbrowser en apparaat type, apparaat-id’s, in- en uitloggegevens, regionale en taalinstellingen;

 • gegevens over het gebruik van de website;

 • of u updates per mail wilt ontvangen.

U vraagt een bezichtiging aan

Wilt u huurwoning bezichtigen? Dan verwerken wij, naast de bovenstaande gegevens, (afhankelijk van de specifieke huurwoning) de volgende persoonsgegevens van u (en eventueel uw partner of medehuurder):

 • initialen en titulatuur;

 • volledige voornamen;

 • adres;

 • telefoonnummer;

 • geboortedatum;

 • gezinssamenstelling en burgerlijke staat;

 • financiële gegevens;

 • gegevens van wie uw eventueel medehuurder is (o.a. NAW, contactgegevens en geslacht);

 • werksituatie (loondienst en contractsoort/ondernemer/gepensioneerd);

 • uw huidige woonsituatie (huurder, woning verkocht, woningbezitter, inwonend);

 • legitimatietype en documentnummer;

 • de periode waarvoor u de woning wilt gaan huren;

 • land van herkomst;

 • nationaliteit;

 • de woning die u wilt bezichtigen;

 • beelden van deur- of beveiligingscamera’s.

Bij woningen waar veel interesse voor is of waar een korte opvolgtijd is, kunnen wij vóór de bezichtiging al verdere gegevens of stukken opvragen die noodzakelijk zijn voor de toewijzing van een woning.

U wilt een woning huren en/of een optie nemen op een woning bij REBO Vastgoed Groep?

REBO Vastgoed Groep verhuurt woningen. Als huurder heeft u de mogelijkheid van een optie op de woning. In beide gevallen verwerken wij bij het aanmaken van een huurcontract of bij het aanvragen van een optie op een woning, naast de eerdergenoemde gegevens, ook (indien relevant) de onderstaande persoonsgegevens van u (en eventueel van uw partner of medehuurder):

 • een kopie van uw legitimatiebewijs inclusief het documentnummer (geen Burgerservicenummer);

 • afschrift basisadministratie Gemeente waar u bent geregistreerd of zich gaat registreren;

 • de betreffende woning, met alle daarbij behorende gegevens;

 • financiële gegevens (zoals over inkomen, borgstelling, vermogen en schulden/financiële verplichtingen);

 • bankafschrift als bewijs van storting van uw loon, of AOW en/of pensioen;

 • gegevens betreffende uw werkgever;

 • werkgeversverklaring of kopie arbeidsovereenkomst als u in loondienst bent;

 • gegevens ten aanzien van betaling (wijze van betaling, IBAN en een verificatie daarvan (bijv. kopie bankafschrift en kopie bankpas));

 • gegevens ten aanzien van alimentatie of scheiding;

 • gegevens ten aanzien van uw onderneming, omzet en inkomenszekerheid (bijv. een jaarrekening, uittreksel van de Kamer van Koophandel en jaaraangifte inkomstenbelasting);

 • gegevens ten aanzien van een uitkering (UWV-verklaring);

 • een waarheidsverklaring;

 • verklaring hypotheekverstrekker of verhuurdersverklaring;

 • branche waarin u werkzaam bent;

 • een foto van u (voor het controleren van uw identiteit in persoon);

 • verklaring over een zorgindicatie;

 • uitkomsten van een klant- en kredietonderzoek;

 • uitkomsten van een PEP en Sanctie toets;

 • uitkomsten van een identiteitscheck;

 • andere verklaringen van u of een derde;

 • als u eerder huurder geweest bent, dan verwerken wij ook gegevens van onze eerdere ervaringen met u (voor zover wij die nog hebben);

 • handtekening en andere ondertekening gegevens;

 • andere gegevens en documenten die u ons verstrekt.

Als verhuurder moeten wij voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Daarom voeren wij de controles uit die leiden tot resultaten van verplichte wettelijke onderzoeken zoals PEP, Sanctietoets en check op risicovolle sectoren en herkomst risicovolle landen. Zodra u een woninghuurder bent, kan onze opdrachtgever ervoor kiezen om uw gegevens periodiek te toetsen op bovenstaande onderdelen.

3. Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

Wij hebben deze persoonsgegevens nodig om ons werk goed uit te voeren:

 • Om u op de juiste manier aan te spreken.

 • Om u op de hoogte houden van passende woningen.

 • Om de behoefte van onze bezoekers en gebruikers beter begrijpen en onze dienstverlening hierop af te stemmen.

 • Om onze websites te laten functioneren en gebruikers toegang te geven tot hun eigen gegevens.

 • Om op diverse manieren contact met u te onderhouden en afspraken te maken.

 • Om een financiële toets en kredietwaardigheidstoets te doen en te controleren of u in staat bent om een woning te huren conform de voorwaarden van onze opdrachtgevers. 

 • Om u in staat te stellen een woning te bezichtigen.

 • Om een huurdersonderzoek te doen om te beoordelen of u voldoet aan ons huurbeleid en om te bepalen wie een woning gegund krijgt. Voor meer informatie hierover verwijzen wij graag naar onze huurvoorwaarden.

 • Om uw identiteit te controleren. Daarvoor gebruiken wij diverse persoonlijke gegevens, waaronder de kopie van uw paspoort of identiteitskaart. Bij oplevering van een woning controleren wij of de huurder echt de persoon op de pasfoto in het paspoort of op de identiteitskaart is.

 • Om een huurovereenkomst met u te sluiten. Wij gebruiken dan uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van deze overeenkomst.

 • Om toegangspasjes voor onze huurders te maken. Wij verhuren, beheren en onderhouden verhuurbare eenheden zoals woon- en bedrijfsruimten, wooncomplexen, kamers en parkeergarages en gebruiken uw gegevens daarvoor.

 • Om wettelijke verplichtingen en afspraken met andere partijen na te komen. Bijvoorbeeld met de AFM, FIU, belastingdienst, politie en gemeenten.

 • Wij halen uit uw gegevens en die van alle andere (potentiële) huurders ook statistieken die wij gebruiken als managementstuurinformatie.

 • Om wettelijke verplichtingen en afspraken met andere partijen na te komen. Bijvoorbeeld met de AFM, FIU, belastingdienst, politie en gemeenten.

 • Om managementstuurinformatie te vergaren halen wij uit uw gegevens en die van alle andere (potentiële) huurders ook statistieken.

 • Om onze bedrijfsvoering veilig te stellen en te beschermen en om fraude, ongeoorloofde activiteiten, claims en andere aansprakelijkheden te identificeren en te helpen minimaliseren of voorkomen.

 • Om wijzigingen in beleid, documenten en onze diensten te melden.

 • Om vragen, klachten en verzoeken te registreren en af te handelen.

 • Om beveiligings- en gebruiksincidenten te voorkomen of af te handelen.

Als u op de negatieve lijst staat

REBO Vastgoed groep houdt voor eigen gebruik een negatieve lijst bij. Op deze lijst staan personen aan wie wij niet (meer) verhuren. Bijvoorbeeld omdat wij hebben vastgesteld dat er sprake is geweest van fraude toen ze zich inschreven voor een huurwoning. Of omdat ze zich niet aan de regels van de huurovereenkomst hielden. Of omdat ze als huurders zeer ongewenst dan wel ongepast gedrag vertoonden. Dit belang van REBO Vastgoed Groep weegt in uitzonderlijke gevallen zwaarder dan de privacybelangen van de huurder. Enkel wanneer er geen andere mogelijkheid is om deze belangen van REBO Vastgoed Groep te borgen, gaan wij over tot een interne registratie.

Wij denken heel zorgvuldig na voordat we een persoon op de negatieve lijst plaatsen. Daarbij bekijken we onder meer hoe ernstig het gedrag was. Ook kijken we naar de kans dat de huurder dezelfde problemen nogmaals zal veroorzaken.  Voordat wordt overgegaan tot een registratie, zal altijd eerst een gesprek met de huurder worden aangegaan om tot een andere oplossing te komen.  

4. Verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons dat vraagt. Vraagt u ons om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

5. Grondslag van de verwerking

REBO Vastgoed Groep moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit de AVG. Het is onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken als dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen die geldt voor de verantwoordelijke. Wij verwerken persoonsgegevens zorgvuldig en transparant. Wij verwerken persoonsgegevens alleen als de wet het toestaat. Meer specifiek voor REBO Vastgoed Groep | vastgoedmanagement (verhuur), is dat in de volgende gevallen:

Op het moment dat u een overeenkomst aan wilt gaan

U heeft u een passende woning gezien bij REBO Vastgoed Groep of u wilt op de hoogte gehouden worden van het woningaanbod, dan schrijft u zich in als belangstellende. Hiermee sluit u een overeenkomst met ons en mogen wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij informeren u dan over de woningen waar u interesse in heeft, wij communiceren over bezichtigingen en gebruiken de gegevens om te beoordelen wie er uitgenodigd wordt voor een bezichtiging. Wij bepalen wie uiteindelijk een woning toegewezen krijgt en wij gebruiken de gegevens voor het opstellen en aangaan van de huurovereenkomst.

Als u REBO Huurwoning duidelijk toestemming hebt gegeven

Wij mogen uw persoonsgegevens verwerken als u ons daar duidelijk toestemming voor hebt gegeven. In uw profiel zijn velden aangemerkt als niet verplicht, als u deze invult, geeft u ons toestemming voor het gebruik van die gegevens. Deze gegevens worden bewaard zolang uw profiel actief is of totdat u uw gegevens zelf verwijderd.

Als u een woning niet krijgt toegewezen, kunt u uw gegevens en documenten nog 3 maanden gebruiken voor een andere woning. Dit betekent dat u voor een nieuwe bezichtiging niet alle stukken weer hoeft in te dienen. Deze gegevens worden automatisch verwijderd na 3 maanden. U krijgt binnen 3 maanden een e-mail waarin u wordt gevraagd of u wilt dat de gegevens langer bewaard worden. Als u daarvoor kiest, worden de stukken 1 jaar bewaard.

Zelf uitschrijven

Als u niet meer geïnteresseerd bent, kunt u zich uitschrijven op rebowonenhuur.nl. In het menu kunt u onder privacy deze optie vinden. Uw gehele profiel wordt dan verwijderd.

Ongevraagde gegevens

Ook als u documenten of gegevens uploadt waarvan u denkt dat ze relevant kunnen zijn voor de toewijzing van een woning, geeft u ons toestemming voor het gebruik van deze documenten of gegevens. Wij behandelen eerst de verplichte stukken waarom wordt gevraagd.

Als REBO Huurwoning een wettelijke plicht heeft

REBO Huurwoning mag uw persoonsgegevens verwerken als wij daartoe verplicht zijn bij wet.

Als REBO Huurwoning een gerechtvaardigd belang heeft

REBO Huurwoning mag uw persoonsgegevens verwerken als wij daarvoor een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben. Dat betekent dat het heel belangrijk is voor REBO Huurwoning om uw persoonsgegevens te verwerken. Bijvoorbeeld voor de bedrijfsveiligheid, informatiebeveiliging, een goede bedrijfsvoering of om diefstal en fraude te voorkomen.

Ook vragen wij bij courante woningen sommige gegevens van u vóór de bezichtiging om het proces daarmee efficiënter te laten verlopen. Dit doen wij ter voorkoming van een groot aantal onnodige bezichtigingen. Dat is voor u vervelend, maar ook voor de vertrekkende huurder. Wij doen dus alleen bezichtigingen met mensen die daadwerkelijk kunnen en willen huren.

6. Hoe gaat REBO Vastgoed Groep om met cameratoezicht en toegangsregistratie?

In sommige complexen van REBO vastgoed Groep  hangen beveiligingscamera’s of maken wij gebruik van elektronische toegangsregistratie. Dat doen wij om overlast, misdrijven en vandalisme tegen te gaan en om de bewoners en hun eigendommen te beschermen. REBO Vastgoed Groep of een Vereniging van Eigenaren (VvE) gebruikt de beelden en toegangsregistratie alleen in de volgende gevallen:

 1. na incidenten: om de aard van de overtreding vast te stellen en om daders, betrokkenen en/of getuigen te kunnen identificeren;

 2. als een betrokkene specifiek verzoekt om inzage in de beelden waarop hij/zij zelf voorkomt;

 3. als daar aanleiding toe is: om te controleren of iedereen zich houdt aan de voorschriften, gedragsregels of voorwaarden die gelden voor huurders.

7. Beveiliging persoonsgegevens

REBO Vastgoed Groep heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Binnen REBO Vastgoed Groep kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Met organisaties waarmee wij uw persoonsgegevens delen, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Daarin staat dat zij net zo veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan als REBO Vastgoed Groep. Als het een organisatie is die zelf verantwoordelijk is voor het correct omgaan met de persoonsgegevens, dan zijn er voorafgaande afspraken gemaakt, of gebeurt dat alleen bij wettelijke plicht. Bijvoorbeeld bij de AFM, Belastingdienst, FIOD, AIVD of politie. Deze organisaties zijn zelf verplicht om aan de privacy wet- en regelgeving te voldoen.

8. Uitwisseling aan derden

Uitgangspunt is dat wij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Soms schakelen wij derden in die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Daarnaast kan deze derde alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten, denk hierbij aan het uitwisselen van gegevens voor het doen van een credit check, een PEP of Sanctie toets, een identiteitscheck of om uw inkomen dan wel u identiteit te controleren. Ook delen wij uw gegevens vanuit ons gerechtvaardigde belang om misbruik van onze systemen tegen te gaan, voor het doen van aangifte, melden van misdrijven of een vermoeden daarvan. Verder delen wij uw gegevens als dit moet van de wet, aan instanties zoals de AFM, Belastingdienst of politie indien zij daarom vragen. Ook delen wij gegevens als een andere partij namens u optreedt, bijvoorbeeld uw advocaat. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

REBO vastgoed Groep deelt persoonsgegevens in beginsel niet met organisaties buiten de EU (of niet-EU landen). Maar het kan in uitzonderingssituaties toch voorkomen. Wij delen uw persoonsgegevens alleen als die gegevens goed beveiligd worden. We gebruiken internationale richtlijnen om vast te stellen of dat het geval is.

9. Bewaartermijn persoonsgegevens

REBO Vastgoed Groep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Dit zijn onze belangrijkste bewaartermijnen:

 • Meldt u zich aan om bij ons te huren, maar komt er geen huurovereenkomst tot stand? Dan verwijderen wij al uw persoonsgegevens (en uw account) na 1 jaar inactiviteit. Zelf kunt u ook uw account verwijderen.

 • Wijzen wij uw huuraanvraag af omdat u niet eerlijk was bij de aanvraag? Dan bewaren wij uw naam, e-mailadres en reden van afwijzen maximaal 5 jaar na afwijzing van uw aanvraag.

 • Geeft u ons documenten om in aanmerking te komen voor een huurwoning? Dan verwijderen wij die binnen 3 maanden na de afwijzing, tenzij u aangeeft dat wij de gegevens één jaar langer moeten bewaren. Zelf kunt u ook uw account verwijderen.

 • Hebben wij uw huurovereenkomst ontbonden omdat u zich niet aan de regels hield? Dan bewaren wij de persoonsgegevens die wij daarvoor hebben verwerkt maximaal 5,5 jaar na het einde van het huurcontract.

 • Gegevens van bezoekers van onze websites worden 3 maanden opgeslagen en daarna geanonimiseerd en geaggregeerd bewaard.

 • Gegevens over ontvangen klachten en verzoeken bewaren wij 2,5 jaar.

10. Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens REBO Vastgoed Groep van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Ook heeft u het recht om het gebruik van persoonsgegevens te beperken of ertegen bezwaar te maken. Als laatste heeft u het recht op dataportabiliteit.

U kunt uw verzoek tot inzage doen aan REBO Vastgoed Groep. Bij dit verzoek moet u uw klantnummer of de laatste vier cijfers van uw bankrekeningnummer meesturen, zodat wij u kunnen identificeren. In de situatie waarin wij u op basis van deze gegevens niet kunnen identificeren, zullen wij andere manieren van identificeren toepassen. Alleen op deze wijze kunnen wij waarborgen dat alleen u de rechten uitoefent. REBO Vastgoed Groep behandelt uw verzoek binnen 4 weken. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Heeft u nog vragen of opmerkingen?

Als iets u nog onduidelijk is, dan kunt u uw vraag aan ons stellen via onze website of via de onderstaande contactgegevens. Graag horen we het eerst van u als u het niet eens bent de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Als we er niet uitkomen, dan kunt u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt uw schriftelijke verzoeken per e-mail sturen aan:

REBO Vastgoed Groep BV
Inzageverzoek AVG

T.a.v. de heer P. Elshof/mevrouw B. Sloot
Postbus 37
6950 AA Dieren

E-mail: privacy@rebogroep.nl  

Wijzigingen in ons privacy statement

We kunnen ons privacy statement van tijd tot tijd aanpassen, en datzelfde geldt voor elk ander privacy statement. Wanneer we wijzigingen in dit privacy statement aanbrengen, voegen we daar een nieuw versienummer en datum toe. Wij adviseren u dan ook om deze privacyverklaring regelmatig na te lezen.

Specifiek privacy statement | REBO Vastgoed Groep BV | vastgoedmanagement (verhuur)
Versiedatum: 1 juli 2024

Versienummer: 2