Verantwoord ondernemen  

Transparant en goed bedrijfsmanagement is belangrijk voor een duurzame toekomst. Bij REBO integreren we ESG-principes (Environment, Social, Governance) in al onze activiteiten. Dit betekent dat we ons inzetten voor het milieu, sociale verantwoordelijkheid en transparant bedrijfsmanagement. Door deze principes na te leven, blijven we continu van waarde voor onze opdrachtgevers, stakeholders en gebruikers. Het creëren van maatschappelijke impact begint bij onszelf. 

Van waarde voor onze mensen

Een duurzame organisatie begint bij goed werkgeverschap en werkgeluk. We willen onze collega's een thuisgevoel geven. REBO hecht veel waarde aan diversiteit en inclusiviteit en investeert in groei en ontwikkeling. Ons streven is dat elke collega zich gehoord en gewaardeerd voelt, zodat iedereen met plezier kan bijdragen aan onze gezamenlijke doelen. Elke levensfase brengt andere keuzes met zich mee, daarom vinden we flexibiliteit in arbeidsvoorwaarden belangrijk. Zo geven we collega's de ruimte om te werken op een manier die past bij hun persoonlijke levensfase.

Van waarde voor onze partners, klantenen gebruikers

Vanuit een intrinsieke motivatie willen we als bedrijf bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Daarom zetten we de komende jaren hoog in op het integreren van de ESG-doelstellingen in de vastgoedvraagstukken van onze opdrachtgevers. Daarbij streven we naar tevreden opdrachtgevers en bewoners. Dit doen we door bij te dragen aan aantrekkelijke en gezonde woonomgevingen, onder andere door initiatieven voor community-building

Van waarde voor een toekomst en persoonlijk welzijn

Vanaf de oprichting van ons bedrijf zijn we maatschappelijk betrokken en werken we op een persoonlijke en betrokken manier. We ondersteunen maatschappelijke initiatieven en stimuleren lokale initiatieven en sponsorships. Daarnaast zijn we duurzaam partner van een aantal mooie initiatieven, waardoor we op de lange termijn van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de maatschappij.  

Stichting HomePlan  

Een onderkomen is een fundamentele levensbehoefte; het biedt bescherming en een gevoel van eigenwaarde. Het biedt kansen om verder te groeien. Om die reden ondersteunen we kwetsbare groepen waarvoor die fundamentele levensbehoefte niet vanzelfsprekend is. Sinds 2021 ondersteunen we Stichting HomePlan en zijn we inmiddels duurzaam partner van deze prachtige stichting. Dit jaar zijn we samen met HomePlan een project gestart: het opzetten van een steenfabriek. We transformeren een oude schuur tot fabriek, zodat inwoners zelf stenen kunnen produceren.  

Ninke Sloot, CEO REBO Vastgoed Groep:

"Ons streven is niet alleen om bij te dragen aan een fijne woonomgeving in Nederland, maar ook om mensen in extreme armoede op de wereld een gevoel van thuis te bieden"

Stichting Present

Stichting Present slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. We kunnen concrete hulp bieden aan mensen die leven in eenzaamheid, armoede of kampen met een slechte gezondheid. Met de inzet van onze eigen mensen als vrijwilliger, maken wij de beweging mogelijk om met elkaar om te kijken naar een ander. We zetten ons jaarlijks in voor een praktisch en sociaal project. Van het daadwerkelijk handen uit de mouwen, tot een project met aandacht voor een groep of individu. Het gezamenlijk bakken van een appeltaart, een wandeling of gewoon een praatje. Wij richten ons met Stichting Present op 2 regio’s in Nederland; in de Achterhoek en Midden Nederland. 

De Steck 

REBO is een van de negen oprichters van innovatiecentrum De Steck in Doetinchem. De Steck is een broedplaats voor ondernemers, onderwijs en overheid. De gezamenlijke inspanningen van alle betrokkenen dragen sterk bij aan de versterking van het woon- en werkklimaat in de Achterhoek. REBO houdt kantoor in De Steck en is onderdeel van de community. We faciliteren en ondersteunen initiatieven die hier tot bloei komen. Het gebouw van De Steck is geheel circulair getransformeerd, en de bedrijvigheid in De Steck biedt ook een impuls voor de regio.