Mijn huurcontract opzeggen

Wil je het huurcontract opzeggen? Doe dit schriftelijk bij REBO. Dat kan via het huurbeëindigingsformulier. Is sprake van een huurdersportaal, dan kun je ook daar het verzoek tot beëindiging indienen. De minimale opzegtermijn is 1 kalendermaand. Je kunt uitsluitend per de 1e van de maand de huur beëindigen, tenzij dit anders staat vermeld in de huurovereenkomst. Als je je huur opzegt via een huurdersportaal, staat daar de exacte opzegtermijn vermeld.

Naar het huurbeëindigingsformulier

Ik maak gebruik van het formulier om mijn huurcontract te beëindigen.