Je woning opleveren aan REBO

Je hebt de huur opgezegd. Dat betekent dat je de woning/appartement aan ons gaat opleveren op het afgesproken moment. Om ervoor te zorgen dat de woning aan de eisen voldoet die we stellen, doen we een voor- en eindinspectie. Wil je weten hoe dit werkt en wat je zelf moet doen? We zetten het uiteen in enkele stappen.

In 6 stappen van je huur opzeggen naar de oplevering

 1. Na het opzeggen van de huur via ‘huur opzeggen’ ontvang je een schriftelijke bevestiging van ons.

 2. Check alvast de richtlijnen voor oplevering. [de richtlijnen staan onderin deze tekst]

 3. We komen de voorinspectie doen.

 4. Je hebt de tijd om zaken te herstellen die nog niet aan de eisen voldoen.

 5. We doen de eindinspectie.

 6. Je levert de sleutel in en levert daarmee de woning aan ons op.

Hoe werkt de voorinspectie?

Op het afgesproken tijdstip komt een inspecteur van REBO langs. Samen doorlopen jullie de woning en zal worden toegelicht wat je moet doen om de woning naar wens achter te laten. Dat kan betekenen dat je onderhoudswerkzaamheden moet verrichten of dat je gebreken moet herstellen. Ook is het mogelijk dat je overgenomen of aangebrachte wijzigingen ongedaan moet maken. We leggen alles vast in een voorinspectierapport. We ondertekenen het rapport samen en je ontvangt een exemplaar van dat rapport.

Wat als we iets over het hoofd zien?

De voorinspectie doen we als je nog in de woning woont en alles gemeubileerd is. Daardoor kunnen we dingen over het hoofd zien. Als je weet dat er zaken zijn die aan het licht komen als de woning leeg is, meld ze dan bij de voorinspectie aan de inspecteur. Hiermee voorkom je dat je bij oplevering geconfronteerd wordt met werkzaamheden die je op korte termijn alsnog moet uitvoeren.

Hoe moet je de woning opleveren?

 • De woning moet leeg en schoon zijn en in een goede/oorspronkelijke staat verkeren.

 • De oorspronkelijke staat is de staat waarin je de woning bij het aangaan van de huurovereenkomst hebt gekregen.

 • Normale veroudering laten we buiten beschouwing.

 • Deze regels gelden ook voor de berging, schuur of garage.

Moet ik alle wijzigingen ongedaan maken?

Je hoeft niet alle wijzigingen ongedaan te maken. Als je de verandering gemeld hebt en schriftelijk toestemming van ons hebt gekregen, mag je de wijziging zo laten. Voorwaarde is wel dat de volgende huurder de wijzigingen accepteert en overneemt. Ook vloerbedekking en raamdecoratie kun je door de nieuwe huurder over laten nemen. Bij de voorinspectie ontvang je een overnameovereenkomst die je hiervoor kunt gebruiken.

Let op! Als we nog geen nieuwe huurder hebben gevonden, moet de woning volledig in oorspronkelijke staat worden hersteld.

De eindinspectie, zo werkt het

 • De voor- en eindinspectie worden gelijktijdig ingepland.

 • Ook van de eindinspectie wordt een rapport opgemaakt dat zowel door de rapporteur als door jou wordt ondertekend.

 • De woonruimte moet op het moment van de eindinspectie geheel ontruimd en schoon zijn.

 • Ook als de eindinspectie plaatsvindt vóór het moment dat de huurovereenkomst formeel eindigt.

 • Alleen datgene wat in de overnameovereenkomst staat, mag achterblijven.

 • Bij de eindinspectie moet je de sleutels van de woning inleveren.

Controle op basis van het voorinspectierapport

Tijdens de eindinspectie controleren we of je hebt voldaan aan alles wat in het voorinspectierapport staat. Is dat niet of deels het geval, dan wordt dit in het eindinspectierapport opgenomen. Dat geldt ook voor zaken die je uit de woning had moeten verwijderen.

Let op! Als blijkt dat je herstelwerkzaamheden niet volgens het voorinspectierapport hebt verricht, laten wij de werkzaamheden op jouw kosten uitvoeren.

Als er nieuwe gebreken of veranderingen aan het licht komen

Het kan gebeuren dat we tijdens de eindinspectie schade, achterstallig onderhoud, andere gebreken of veranderingen zien die de rapporteur bij de voorinspectie niet heeft geconstateerd. Deze punten nemen we op in het eindinspectierapport. Het hangt van de omstandigheden af of je nog een korte tijd krijgt om die gebreken alsnog ongedaan te maken. Stel dat er al een nieuwe huurder is, dan kunnen we je geen tijd meer geven voor de herstelwerkzaamheden. Er zijn 2 opties:

 1. De nieuwe huurder geeft jou toestemming om de herstelwerkzaamheden zelf uit te voeren.

 2. De nieuwe huurder geeft geen toestemming. Dan moet REBO de herstelkosten van de betreffende schade, onderhouds- of herstelwerkzaamheden op jou verhalen.

Checklist opleveren woning

Sta je op het punt je woning of appartement op te leveren, dan is er werk aan de winkel. Doorloop onderstaande lijst en check of je aan alles hebt voldaan. Als alles aan onderstaande eisen voldoet, voorkom je dat er kosten voor reparatie aan jou in rekening worden gebracht.

 • Verwijder spijkers, schroeven, enz. uit wanden, vloeren en plafonds en maak gaten netjes dicht.

 • Verwijder vloerbedekking, waaronder parket, plavuizen, zeil en ondertapijt e.d. en laat de ondergrond egaal en schoon achter (zonder lijmresten).

 • Haal zonwering (ook aan de buitenzijde van het pand), gordijnrails en andere aanbouwsels weg en dicht de gaten netjes.

 • Verwijder naamplaatjes, stickers en plakplaatjes en herstel eventuele beschadigingen.

 • Verwijder aanbouwsels en alle andere bouwsels in de tuin en rondom het pand. Beschadigingen die hierdoor ontstaan, moeten zijn hersteld.

 • Zorg ervoor dat het hele pand, inclusief schuur, berging en/of garage, schoon en leeg is.

 • Alle sleutels van de binnendeuren dienen in de sleutelgaten achter te blijven. Lever alle sleutels van de buitendeuren (voor-, achter-, balkon, garage-, schuur- en/of bergingsdeur) in en geef geen sleutels door aan de volgende huurder.

 • Zorg dat alle schakelaars en wandcontactdozen (stopcontacten) onbeschadigd, ongeverfd en in de oorspronkelijke kleur zijn.

 • Laat de bel in goede staat achter en op de oorspronkelijke plek.

 • Behoud de originele staat en witte kleur van de plafonds.

 • Zorg voor het oorspronkelijke aantal vierkante meters bestrating in de tuin en laat deze netjes achter.

 • Maak alle kasten, keuken, sanitair en tegelwerk schoon en zonder beschadigingen.

 • Zorg dat het hang-en-sluitwerk naar behoren functioneert.

 • Als er een individuele centrale verwarmingsinstallatie is, moet deze compleet zijn met instructieboekje, vulsleutel, vulslang en ontluchtingssleuteltje.

 • Herstel of vervang beschadigde deuren, wanden, sanitair en kranen.

 • Vervang tegels waarin gaten zijn geboord of die op andere wijze zijn beschadigd door gelijke tegels.