header-image-2

Disclaimer email

Disclaimer
email gebruik

DISCLAIMER
REBO Groep BV en de aan REBO Groep BV gelieerde bedrijven, sluit het gebruik van e-mail uitdrukkelijk uit voor het aangaan van externe verplichtingen of rechtsbetrekkingen. Aan persoonlijke opvattingen van medewerk(st)ers kunnen geen rechten ontleend worden.

Dit bericht is uitsluitend voor de (rechts) persoon aan welke het is gericht. Het kan vertrouwelijke of alleen voor deze (rechts) persoon bestemde informatie bevatten die niet mag worden geopenbaard. Als dit bericht niet voor u bestemd is, mag u de ontvangen informatie niet lezen, gebruiken, verspreiden of kopiëren. Als dit bericht abusievelijk hebt ontvangen, gelieve het te deleten of contact op te nemen met de afzender. Aan de inhoud van dit bericht kunnen door derden geen rechten worden ontleend. REBO Groep BV is statutair gevestigd te Hoog Keppel en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 09155767. Op al onze diensten en werkzaamheden zijn van toepassingen de Algemene Voorwaarden, zoals weergegeven op onze website. In onze Algemene Voorwaarden is een beperking van onze aansprakelijkheid opgenomen.

REBO Groep is aangesloten bij: