Coronavirus en VvE vergaderingen (update 19 januari 2021)

> 19 januari 2021

vergadering

Hoewel we momenteel nog niet weten wanneer het weer mogelijk zal zijn om fysieke VvE vergaderingen te houden, is er wel een vergaderplanning gemaakt. Voor elke VvE is een vergaderdatum gepland en treffen wij de voorbereidingen zoals het opstellen van het financieel jaaroverzicht en de begroting.

We volgen de ontwikkelingen en zullen per VvE bekijken of de vergadering op de geplande datum digitaal gehouden kan worden via het vergaderportaal (https://www.rebovvemanagement.nl/mijn-vve/instructievideo-vergaderportaal/).

Voor de VvE's waar de uitdrukkelijke wens bestaat om een fysieke vergadering te houden, kan de vergadering uitgesteld worden tot de overheidsmaatregelen het weer toe laten om fysieke bijeenkomsten te houden. Uiteraard zal dan voldaan moeten worden aan de op dat moment geldende maatregelen.

Mocht u vragen hebben over de vergadering van uw VvE dan kunt u contact opnemen met uw accountmanager.

Of kies uit een rubriek

Reageer

REBO Groep is aangesloten bij: