Coronavirus en VvE vergaderingen (update 25 februari 2021)

> 25 februari 2021

vergaderportaal-1

Helaas is het nog niet mogelijk om fysieke VvE vergaderingen te houden. Wij adviseren VvE’s nadrukkelijk om de VvE vergadering met digitaal stemmen te houden. Uitstel van de VvE vergadering tot het moment dat er weer fysieke vergaderingen gehouden kunnen worden, zorgt onder meer voor uitstel van (noodzakelijk) onderhoud aan het gebouw. Daarnaast wordt er door uitstel nog geen nieuwe begroting vastgesteld waardoor er niet ingespeeld kan worden op de financiële situatie van de VvE. Tevens is het voor ons organisatorisch niet mogelijk om alle VvE vergaderingen uit te stellen en direct in te plannen wanneer er wel weer fysieke vergaderingen gehouden mogen worden.

Er is een noodwet van kracht waardoor vergaderen met digitaal stemmen rechtsgeldig is. De ervaring leert dat het makkelijker is dan VvE leden vooraf hadden gedacht. En voor de leden die niet digitaal kunnen stemmen, kunnen er stembriefjes op papier beschikbaar gesteld worden. We hebben een korte instructievideo gemaakt om u het gemak van digitaal stemmen te laten ervaren. Deze kunt u bekijken via de volgende link: https://www.rebovvemanagement.nl/mijn-vve/instructievideo-vergaderportaal/

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de accountmanager van uw VvE.

Of kies uit een rubriek

Reageer

REBO Groep is aangesloten bij: