Woningcorporaties

REBO begeleidt transacties van corporatiebezit en we zorgen voor een juiste waardebepaling van vastgoed. We geven helder inzicht in de actuele en toekomstige waarde van vastgoed. Daarmee helpen we corporaties grip te houden op hun vastgoedportefeuille. Met ons duurzame en levensloopbestendige advies en beheer dragen we bij aan waardebehoud, waardeontwikkeling en hoge huurderstevredenheid.  

Landelijke dekking en expertise voor woningcorporaties

REBO is een landelijk werkende, multidisciplinaire organisatie met 5 decennia aan ervaring. Onze grote organisatie heeft een landelijke dekking waardoor we profiteren van lokale marktkennis en kennis van de marktomstandigheden in de betreffende regio. Daarbij hebben we een heel waardevol netwerk en kunnen we putten uit de informatie van een uitgebreide database. Al deze kennis en informatie zetten we in om tot heldere analyses en advies te komen.  

We overzien de gehele vastgoedscope en met een compleet pakket van diensten bieden we woningcorporaties van A tot Z waar behoefte aan is. Tijdens het gehele proces van verhuur, beheer en portefeuilleoptimalisatie zijn we van waarde. We zetten hoog in op huurderstevredenheid én bouwen met corporaties aan langetermijnrelaties door onze persoonlijke, toekomstgerichte benadering. We denken in elke fase mee en misschien nog wel belangrijker: we denken vooruit.